Travancore Devaswom Board ยป Rituals at Sannidhanam

Rituals at Sannidhanam

The main rituals performed at Sannidhanam are

1. Breaking coconut in the stone adjacent to 18 steps (pathinetam padi)

nalikeram1

2. Stepping in 18 step and making a prathishanam of the Sri kovil

18-padi1

3. Ayyappa Darsanam

ayyapa

4. Nagar nada prayers

nagarajavu
5. Malikapuram darsanam

images
6. Neyabhishekam.

neyyabhishekam

7. Kanni moola Ganapathi Darsanam